Sandra Beurskens

Sandra Beurskens

Samen sterk in het stroomlijnen van jouw proces

Als adviseur en procesbegeleider wil ik met mijn ervaring en expertise een bijdrage leveren aan monitorvraagstukken, innovaties en verbeterprojecten in zorg en welzijn.

Meten en monitoring in de zorg vormen een rode draad in mijn loopbaan. Ik heb veel ervaring in hoe je dit in de praktijk doelgerichter, eenvoudiger en vooral ook minder kunt doen. Van het gebruik van vragenlijsten (PROMs) tot het monitoren van innovaties en verbeterprojecten.

Wie ben ik?

Een denkende doener

In mijn vrije tijd houd ik In mijn vrije tijd houd ik ervan om buiten te zijn en de wind in mijn gezicht te voelen. Stoeien met de elementen van de natuur en daar samen met anderen van te genieten. Ook in mijn werk stoei ik graag samen met anderen, aan vraagstukken en het vertalen van de theorie naar de praktijk (science to practice).

Als fysiotherapeut ben ik vanuit de praktijk mijn loopbaan gestart. Na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest in onderwijs, praktijkgericht onderzoek en management, wil ik weer meer terug naar de praktijk. Met mijn ervaring en expertise opgedaan als hoogleraar bij de Universiteit Maastricht en als lector bij Zuyd Hogeschool (tot 2020), wil ik een directe bijdrage leveren aan relevante maatschappelijke vraagstukken.

Hoe werk ik?

Altijd beginnen met de ‘waarom’ vraag

In mijn aanpak laat ik me inspireren door de golden circle van Simon Sinek. Altijd beginnen met de Waarom vraag, en van daaruit werken naar het Hoe en Wat.

Mijn manier van werken is creatief en analytisch waarbij ik vaak outside the box werk en denk. Mensen om mij heen typeren mij als een verbinder. Ik werk graag in teams en zet mensen in hun kracht. Dit doe ik door hen te ondersteunen met mijn ervaring en expertise. De spreuk ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ past bij mij.

Ik wil wat bedacht en onderzocht is naar de praktijk brengen en daarbij met de voeten in de klei staan. Dit door het proces samen met de (eind)gebruikers af te pellen en hen te begeleiden naar de daadwerkelijke invoering in de dagelijkse praktijk. Met als doel de kloof tussen plannen en doen te dichten, mensen bewust bekwaam te maken en hen te faciliteren zodat ze zelfstandig verder kunnen.

De mening van anderen

Opdrachtgevers aan het woord

 • Ingrid Wiechers, Directeur Federatie Vaktherapeutische Beroepen

  "Ik heb Sandra mogen leren kennen als een waardevolle professional die ons als Federatie heel fijn heeft begeleid in een belangrijk proces. Haar bijdrage is altijd oplossingsgericht, creatief, positief kritisch en meedenkend. Dank voor je energie."

 • Rene Lipsch, eigenaar Operasana, ontwikkelaar VitOscan

  “Voor mij is vooral de onderzoekservaring in combinatie met het meedenken vanuit de opdrachtgever waardevol. Zo vinden we een goed balans tussen een evidence based meetinstrument en praktische bruikbaarheid. Daar is het ons in de wereld van vitaliteit voor bedrijven om te doen.”

 • Anni Tüski, Beleidsmedewerker Stomavereniging

  “Sandra heeft de Stomavereniging als adviseur en voorzitter van een stuurgroep ondersteund bij de ontwikkeling van een onderzoeksagenda. Ze wist altijd een goede sfeer te creëren waarbij ze oog had voor alle aanwezigen en het patiënten perspectief op de voorgrond te houden. Haar enthousiasme, scherpe vragen, kritische blik hebben mij in het werkproces scherp gehouden.”

 • Paul Oosterink, FysioWillems, Eijsden

  "Sandra heeft met haar wetenschappelijke achtergrond ons als praktiserende fysiopraktijk fantastisch geholpen om het bestaande beweegaanbod beter op elkaar af te stemmen. Sandra denkt kritisch mee en zorgt dat plannen haalbaar zijn en geborgd kunnen worden."

 • John Verhoef, Lector Eigen Regie (Fysiotherapie en Beweegzorg). Lid van Kenniscentrum VEER (Hogeschool Leiden)

  “Mijn ervaringen met Sandra als lid van een visitatiecommissie voor het beoordelen van de kwaliteit van ons kenniscentrum. Samengevat: een kritische meedenker gericht op verbeteren van haalbare resultaten met oog voor de context waarin wordt gewerkt. Door haar stijl van werken komen verbeterpunten als logisch naar voren met handvatten voor een aanpak.”

 • Stijn Lambregts, Hoofd Kwaliteit Zuyderland MC

  “Vanuit Zuyderland hebben we Sandra Beurskens gevraagd om haar kennis en expertise rondom PROMs in te brengen in de praktische implementatie en het interne team hierin te begeleiden. Sandra is in staat om een balans te vinden tussen theorie en praktijk, dit zorgt ervoor dat we belangrijke praktische aspecten vroegtijdig kunnen adresseren.”

 • Ellen Janssen, voorzitter Sociaal Centrum Eijsden

  “Sandra is een vakvrouw. Zowel ten aanzien van het vormgeven van de monitoring van het SCE als in het omgaan met en betrekken van mensen. Daarbij eenvoudig beginnen en organisch laten groeien. Meten om te weten en als basis voor verdere verbetering, zeker niet als doel op zich.”

Wat kan ik doen?

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Meet- en monitor vraagstukken doorzien en behapbaar maken. Het meetproces met de eindgebruikers zo inrichten dat de meetlast minimaal blijft en de opbrengsten maximaal

Daarbij het meten in de praktijk inbedden in processen en bestaande structuren en zoveel mogelijk de resultaten gebruiken voor meerdere doelen tegelijkertijd

Het meten, met bijvoorbeeld Patient reported Outcome Measures (PROMs), zo vormgeven dat de resultaten ondersteunen bij het stellen van doelen en samen beslissen, bij het leren en verbeteren van processen en voor de transparantie van zorg

Het monitoren van innovaties en veranderingen niet alleen met cijfers maar vooral ook met verhalen en beelden

Aan de hand van een stappenplan meten implementeren in de praktijk, zoals beschreven in ons boek Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg

Processen begeleiden vanuit een wetenschappelijke onderbouwing

Theorie vertalen naar de praktijk (science to practice)

Verbinden van stakeholders en samen bouwen aan het vormgeven van de implementatie

Met co-creatie en wetenschappelijke methodieken concreet aan de slag gaan

Als procesregisseur werken van strategisch, tactisch naar operationeel

Sessies en workshops voorzitten en faciliteren met creatieve (online) werkvormen

Auditor zijn bij visitaties van lectoraten bij hogescholen, zorg en welzijnsorganisaties

Mooie samenwerkingen

Zij gingen je reeds voor

Samenwerken?

Heb je een vraag of interesse om samen te werken?