Sandra Beurskens

een denkende doener

Wie ben ik

Ik ben Sandra Beurskens, een denkende doener. Als adviseur en procesbegeleider wil ik met mijn ervaring en expertise een bijdrage leveren aan monitorvraagstukken, innovaties en verbeterprojecten in zorg en welzijn.

Meten en monitoring in de zorg vormen een rode draad in mijn loopbaan. Ik heb veel ervaring in hoe je dit in de praktijk doelgerichter, eenvoudiger en vooral ook minder kunt doen. Van het gebruik van vragenlijsten (PROMs) tot het monitoren van innovaties en verbeterprojecten.

In mijn vrije tijd houd ik van buiten zijn en de wind in mijn gezicht te voelen. Stoeien met de elementen van de natuur en daar samen met anderen van te genieten. Ook in mijn werk stoei ik graag samen met anderen, aan vraagstukken en het vertalen van de theorie naar de praktijk (science to practice).

Als fysiotherapeut ben ik vanuit de praktijk mijn loopbaan gestart. Na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest in onderwijs, praktijkgericht onderzoek en management, wil ik weer meer terug naar de praktijk. Met mijn ervaring en expertise opgedaan als hoogleraar bij de Universiteit Maastricht en als lector bij Zuyd Hogeschool (tot 2020), wil ik een directe bijdrage leveren aan relevante maatschappelijke vraagstukken.
<p id="section_one">Wie ben ik</p>

Hoe werk ik

In mijn aanpak laat ik me inspireren door de golden circle van Simon Sinek. Altijd beginnen met de Waarom vraag, en van daaruit werken naar het Hoe en Wat.


Mijn manier van werken is creatief en analytisch waarbij ik vaak outside the box werk en denk. Mensen om mij heen typeren mij als een verbinder. Ik werk graag in teams en zet mensen graag in hun kracht. Dit doe ik door hen te ondersteunen met mijn ervaring en expertise. De spreuk ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ past bij mij.


Ik wil wat bedacht en onderzocht is naar de praktijk brengen en daarbij met de voeten in de klei staan. Dit door het proces samen met de (eind)gebruikers af te pellen en hen te begeleiden naar de daadwerkelijke invoering in de dagelijkse praktijk. Met als doel de kloof tussen plannen en doen te dichten, mensen bewust bekwaam te maken en hen te faciliteren zodat ze zelfstandig verder kunnen.


 

<p id="section_two">Hoe werk ik</p>

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

 

‘Altijd beginnen met de Waarom vraag’

Opdrachtgevers aan het woord

Wat kan ik doen

 • Meet- en monitor vraagstukken doorzien en behapbaar maken. Het meetproces met de eindgebruikers zo inrichten dat de meetlast minimaal blijft en de opbrengsten maximaal
 • Daarbij het meten in de praktijk inbedden in processen en bestaande structuren en zoveel mogelijk de resultaten gebruiken voor meerdere doelen tegelijkertijd
 • Het meten, met bijvoorbeeld Patient reported Outcome Measures (PROMs), zo vormgeven dat de resultaten ondersteunen bij het stellen van doelen en samen beslissen, bij het leren en verbeteren van processen en voor de transparantie van zorg
 • Het monitoren van innovaties en veranderingen niet alleen met cijfers maar vooral ook met verhalen en beelden
 • Aan de hand van een stappenplan meten implementeren in de praktijk, zoals beschreven in ons boek Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg
 • Processen begeleiden vanuit een wetenschappelijke onderbouwing
 • Theorie vertalen naar de praktijk (science to practice)
 • Verbinden van stakeholders en samen bouwen aan het vormgeven van de implementatie
 • Met co-creatie en wetenschappelijke methodieken concreet aan de slag gaan
 • Als procesregisseur werken van strategisch, tactisch naar operationeel
 • Sessies en workshops voorzitten en faciliteren met creatieve (online) werkvormen
 • Auditor zijn bij visitaties van lectoraten bij hogescholen, zorg en welzijnsorganisaties 

Contactformulier